22 lutego Międzynarodowym Dniem Ofiar Przestępstw

Adam Kostyra
21.02.2023
1920x810

Nawiązując do Międzynarodowego dnia Ofiar Przestępstw Ministerstwo Sprawiedliwości ogłosiło Tydzień Pomocy Osobom Pokrzywdzonym Przestępstwem, który w tym roku trwa od 20 do 26 lutego.

Obchody Tygodnia mają zwrócić uwagę na potrzeby ofiar przestępstw oraz przynieść potrzebującym skuteczną pomoc. Taką pomocą będą bezpłatne porady prawne oraz psychologiczne udzielane w sądach, prokuraturach, komendach policji, a także w siedzibach prawniczych samorządów zawodowych i organizacji pozarządowych. Porad udzielą prokuratorzy, asystenci sędziów, referendarze, adwokaci, radcowie prawni, aplikanci, policjanci, psycholodzy, kuratorzy sądowi oraz inni specjaliści.

Całodobowo można się kontaktować z  Linią Pomocy Pokrzywdzonym +48 222 309 900. Infolinia jest dostępna , w tym w języku angielskim, rosyjskim i ukraińskim

Szczegółowe informacje dotyczące miejsca i godzin pomocy ogłaszają na swoich stronach poszczególne garnizony Policji.

Mapa jednostek wspierających pod linkiem 

Adam Kostyra
21.02.2023