Ile Polacy wydali na pomoc Ukrainie ? Wyliczył to Polski Instytut Ekonomiczny

Adam Kostyra
31.07.2022
pomoc Ukrainiepomoc_ukrainie

Jak podaje Polski Instytut Ekonomiczny w pierwszych miesiącach wojny Polacy mogli wydać na pomoc Ukraińcom nawet 10 miliardów złotych. Jest to ok 0,38 % PKB Polski. Jest to jedynie szacowana wartość prywatnej pomocy Polaków w którą według Instytutu zaangażowało się ok 70% Polaków.

Liczba ta musi robić i robi wrażenie tym większe gdy uzmysłowimy sobie, że dotyczy szacunków 3 miesięcy pomocy. Zestawić ją możemy z jeszcze jedną pokazywaną przez naukowców Instytutu a mianowicie z całkowitą kwotą pomocy prywatnej w roku 2021 a ta wynosiła 3,9 miliarda. Widać więc jak olbrzymi wysiłek ponoszą Polacy prywatnie by wesprzeć Ukrainę i Ukraińców.

Całkowita natomiast pomoc Polski w pierwszych 3 miesiącach wojny to ponad 25 miliardów zł i w przeliczeniu na PKB naszego kraju to niemal 1%.

Same tylko wydatki na pomoc społeczną, edukację i opiekę zdrowotną PIE szacuje w tym roku na niemal 16 miliardów zł.

W naszych szacunkach uwzględniliśmy wartość środków pieniężnych przekazanych na rzecz uchodźców w formie bezpośrednich przelewów bądź udziału w zbiórkach publicznych oraz wartość rzeczy i artykułów zakupionych na rzecz uchodźców, wartość zakwaterowania i wyżywienia, jakie zostały zaoferowane uchodźcom, a także wartość innych form wsparcia. Przedstawiony szacunek wynika z deklaracji badanych osób dotyczących wartości środków, jakie przeznaczyli na pomoc uchodźcom w rozmaitej formie” – mówi Agnieszka Wincewicz-Price.

 

Adam Kostyra
31.07.2022