Ile wynosi populacja Polski? Ubyło nas o ponad 141 tys.

redakcja
05.09.2023
people-2567915_1280

Utarło się powtarzać, że w Polsce mieszka 38 mln ludzi. Te dane odchodzą już w niepamięć, bowiem GUS właśnie poinformował, że w 2022 r. liczba ludności wynosi 37 766 000 osób. To o ponad 141 tys. mniej niż szacowano na koniec 2021 r.

Główny Urząd Statystyczny donosi o polskim kryzysie demograficznym.  – Odnotowany w 2022 r. spadek liczby urodzeń potwierdza, że Polska wkroczyła w okres kolejnego kryzysu demograficznego (który miał już przejściowo miejsce w latach 1997–2007), ale obecny prawdopodobnie może mieć charakter dłuższej tendencji – podaje.
W danych wynika, że dwa lata temu w kraju zarejestrowano 332 tys. urodzeń żywych, natomiast w roku ubiegłym liczba urodzeń żywych zmniejszyła się o ok. 27 tys. – wynosząc 305 tys. GUS alarmuje, że to najniższa liczba urodzeń odnotowana w całym okresie powojennym. Kolejne dane też niepokoją. W 2022 r. liczba dzieci w wieku poniżej 15 r. ż. wyniosła ponad 5,8 mln. Daje to spadek o 88 tys. w stosunku do poprzedniego roku.

Nie jest nowym zjawiskiem fakt, że polskie społeczeństwo się starzeje. Stale rośnie więc grupa osób w wieku 65+ (w 2022 r. zwiększyła się o 178 tys. osób do ponad 7,3 mln, co stanowi ponad 19 proc. ogólnej liczby ludności).

GUS podaje również, że od ponad dekady. odsetek grupy osób w wieku produkcyjnym obniża się i w 2022 r. osiągnął poziom 58,7 proc. Wielkość tej populacji wyniosła ponad 22 mln – o 216 tys. mniej niż rok wcześniej.

Spadła też liczba zgonów. Rok temu zmarło ponad 448 tys. osób, czyli o 71 tys. mniej w stosunku do 2021 roku. Współczynnik umieralności wyniósł 11,9 promila (wobec 13,7 promila w 2021 r.).

–  W 2022 r. odnotowano ubytek naturalny – liczba urodzeń była o 143 tys. niższa od liczby zgonów. Współczynnik przyrostu naturalnego (na 1000 ludności) wyniósł –3,8 promila., w stosunku do –4,9 promila. w 2021 r. W raporcie przekazano, że w 2022 r. zawarto prawie 156 tys. nowych związków małżeńskich – o prawie 13 tys. mniej niż rok wcześniej; współczynnik małżeństw kształtował się na poziomie 4,1 promila. Spadła również liczba rozwodów – rozwiodło się ponad 60 tys. par małżeńskich i było to o ok. 0,5 tys. mniej, niż w 2021 r.; współczynnik rozwodów wyniósł 1,6 promila – powołuje się na GUS businessinsider.com.pl.

Źródło: GUS

redakcja
05.09.2023