50% Polaków uważa, że ich sytuacja finansowa się pogorszyła !!!

Adam Kostyra
24.05.2022
fot. pixabay

„Polaków Portfel Własny: wiosenne wyzwania 2022” to badanie, które zostało zlecone przez Santander Consumer Bank. Ponad 50% Polaków uważa, że ich sytuacja finansowa znacząco się przez ostatni rok pogorszyła.

Dla porównania w poprzedni badaniu jedynie, które odbyło się rok temu jedynie 25% z ankietowanych uważało, że ich status materialny uległ pogorszeniu.

Głównymi powodami dla których doszło do znaczącego ograniczenia wydatków ( 58% ankietowanych wskazuje takowe ) są wojna w Ukrainie i okoliczności społeczno-ekonomiczne w Polsce.

„Najbardziej dotyka to kobiety (64 proc. w zestawieniu z 52 proc. mężczyzn), osoby w wieku 40-49 lat (75 proc.), absolwentów uczelni wyższych (68 proc.) i zarabiających najmniej, tj. do 2 000 zł netto na miesiąc (66 proc.). 12 proc. osób stwierdziło, że to co dzieje się na arenie międzynarodowej i sytuacja w kraju nie mają wpływu na to, że odmawiają sobie większych wydatków” – podano. Jak dodano, przeważają tutaj mężczyźni (19 proc.), najmłodsi ankietowani w wieku 18-29 lat (30 proc.) oraz zarabiający od 7 000 zł netto w górę (34 proc.).

Jako powód pogorszenia się sytuacji finansowej Polacy wskazują kolejno: inflację 47 proc, Polski Ład 32%, wojna w Ukrainie 28%, rosnące stopy procentowe 26%.

 

Adam Kostyra
24.05.2022