Jest już znany termin oraz wysokość 14. emerytury. Projekt ustawy trafił do wykazu prac rządowych

Adam Kostyra
12.05.2022
fot. pixabay

Projekt ustawy o kolejnym w tym roku dodatkowym rocznym świadczeniu pieniężnym dla emerytów oraz rencistów pojawił się w środę w wykazie prac legislacyjnych Rady Ministrów.

Rząd ma przyjąć projekt w sprawie tzw. 14. emerytury w II kwartale, gdyż chce wypłacić pieniądze jeszcze w sierpniu.

Podstawowa wysokość brutto czternastej emerytury wyniesie 1338,44 zł. Rząd chciałby, aby te środki były zwolnione z podatku PIT, ale równocześnie emeryci i renciści zapłacą składkę zdrowotną.

W efekcie wysokość netto czternastki dla osób, które otrzymują emeryturę niższą niż 2900 zł, wyniesie 1217,98 zł, powyżej tego progu zostanie zastosowana zasada złotówka za złotówkę.

Projekt ten stanowi realizację zapowiedzi premiera z dnia 11 lutego br. w sprawie wypłaty w 2022 r. tzw. 14. emerytury. Zapewni ona dodatkowe wsparcie dla emerytów oraz rencistów w 2022 r.

Projektowane rozwiązanie wprowadza wypłatę kolejnego w 2022 r., obok tzw. 13. emerytury, dodatkowego rocznego świadczenia pieniężnego popularnie określanego jako czternastka bądź po prostu czternasta emerytura.

Zostało zaproponowane, by 14. emerytura została wypłacona z urzędu razem ze świadczeniem wypłacanym w sierpniu tego roku, z wyjątkiem przewidzianym do wypłaty we wrześniu i październiku br.

W tym roku osobom uprawnionym przysługiwać będzie kolejne dodatkowe roczne świadczenie pieniężne w wysokości:

  • kwoty najniższej emerytury, która obowiązujące od dnia 1 marca 2022 r. – dla osób, których wysokość świadczenia podstawowego przed dokonaniem odliczeń, potrąceń oraz zmniejszeń nie przekracza kwoty 2900 zł;
  • kwoty najniższej emerytury, która obowiązujące od dnia 1 marca 2022 r., pomniejszonej o kwotę różnicy między kwotą wysokości świadczenia podstawowego przed dokonaniem odliczeń, potrąceń oraz zmniejszeń, a kwotą 2900 zł – dla osób, których wysokość świadczenia podstawowego, przed dokonaniem odliczeń, potrąceń oraz zmniejszeń, przekracza kwotę 2900 zł. To tzw. zasada złotówka za złotówkę.

Minimalna emerytura od 1 marca br. wynosi 1338,44 zł brutto. Jeżeli kwota należnej czternastki, w wyniku zasady złotówka za złotówkę, będzie niższa niż 50 zł, świadczenie nie zostanie wypłacone. To efekt ustalenia minimalnej wysokość czternastej emerytury właśnie na 50 zł.

Czternasta emerytura będzie przysługiwać osobom, które nie miały zawieszonego prawa do świadczenia podstawowego na dzień 31 lipca 2022 r. oraz wysokość tego świadczenia nie przekracza kwoty 4188,44 zł.

„Rozwiązanie to będzie zastosowane do emerytur i rent w systemie powszechnym, rolników, służb mundurowych, emerytur pomostowych, świadczeń i zasiłków przedemerytalnych, rent socjalnych, nauczycielskich świadczeń kompensacyjnych, rodzicielskich świadczeń uzupełniających, świadczenia pieniężnego przysługującego cywilnym niewidomym ofiarom działań wojennych oraz rent inwalidów wojennych i wojskowych” – podała kancelaria premiera.

Równocześnie rząd zaproponował zwolnienie czternastych emerytur z podatku PIT. W efekcie emeryci, których comiesięczne świadczenie nie przekracza 4188,44 zł, „na rękę” otrzymają 1217,98 zł.

Jest to kwota niższa niż 1338,44, ponieważ emeryci oraz renciści od tych pieniędzy zapłacą składkę zdrowotną.

K KIK 

Adam Kostyra
12.05.2022