Ceny gwarantowane węgla, od kiedy ?

Adam Kostyra
20.06.2022
wegiel1

Wszyscy ogrzewający swoje domy za pomocą węgla czekają na termin obiecanej zmiany jego cen .  Kiedy to nastąpi ? Sekretarz stanu w Kancelarii Premiera Norbert Maliszewski twierdzi, że ustawa gwarantująca cenę 996 zł za tonę węgla zostanie przyjęta przez Sejm na początku sierpnia.

Taką bowiem cenę przyjęła w poprzednim tygodniu Rada Ministrów a była ona oparta o średnią cenę tego surowca w 2021 roku.

Co ważne dla kupujących trudno powiedzieć czy węgiel w podanej cenie będzie dostępny bowiem obecnie nawet przy cenie powyżej 3000 zł trudno zakupić opał. Czy więc czekać na przyjęcie ustawy czy nie bacząc na szokujące ceny kupować czym prędzej w obawie przed brakiem węgla w sezonie grzewczym ? Chyba nie ma obecnie osoby, która z pełną odpowiedzialnością mogła udzielić odpowiedzi na to pytanie.

 

Adam Kostyra
20.06.2022