Częstochowa. 1,6 mln zł dla bezdomnych zwierzaków

redakcja
27.02.2024
72566

W czwartek, 22 lutego Rada Miasta Częstochowy przyjęła tegoroczny program opieki nad bezdomnymi zwierzętami oraz zapobiegania ich bezdomności. Największa część funduszy wesprze funkcjonowanie schroniska przy ul. Gilowej.

Zgodnie z ustawą o ochronie zwierząt zapobieganie bezdomności czworonogów oraz zapewnienie opieki tym, które już są bezdomne, należy do zadań własnych gminy. Do 31 marca każdego roku Rada Miasta ma obowiązek określenia – w drodze uchwały – programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności.

Program obejmuje m.in. zapewnienie miejsca w schronisku bezdomnym zwierzętom, opiekę nad wolno żyjącymi kotami oraz ich sterylizację/kastrację w celu ograniczenia ich populacji (wraz z odpchleniem i odrobaczeniem), poszukiwanie opiekunów dla bezdomnych zwierząt, sterylizację/kastrację psów i kotów mających właścicieli czy zapewnienie całodobowej opieki weterynaryjnej zwierzakom poszkodowanym na drogach. Informacje o bezdomnych zwierzętach oraz tych, które uległy wypadkom, należy zgłaszać do schroniska pod całodobowym nr tel. 34 361 65 66.

 

Na program zabezpieczono w budżecie Częstochowy ponad 1,6 mln zł. Z tej kwoty na prowadzenie Schroniska dla Bezdomnych Zwierząt przekazane zostanie ponad 1,4 mln zł (zgodnie z umową dotacji zawartą z prowadzącym schronisko częstochowskim oddziałem Towarzystwa Opieki Nad Zwierzętami w Polsce). Podopieczni schroniska znajdują się pod opieką weterynarzy zatrudnionych w placówce przy ul. Gilowej oraz specjalistów z częstochowskich lecznic – przychodni ,,Mokry Nos”, ,,Pro-Wet” oraz ,,Vita”. Lecznice te zajmują się zwierzakami ze schroniska w różnym zakresie –  szczepień, leczenia oraz diagnostyki urazowej. W zakresie analiz laboratoryjnych prowadzący Schronisko TOZ zawarł natomiast umowę ze Śląskimi Laboratoriami Analitycznymi w Katowicach.

Malinka

Na zabiegi sterylizacji i kastracji kotów wolno żyjących zapisano 96 tys. zł, a na opiekę nad nimi (zakup karmy i domków dla kotów) –  15 tys. zł. Z kolei na zabiegi kastracji oraz sterylizacji psów i kotów mających właścicieli przeznaczono 102,5 tys. zł.

Zabezpieczono również inne środki. Może się bowiem zdarzyć, że na terenie Częstochowy ktoś znajduje porzucone lub zagubione zwierzęta gospodarskie, wtedy na ich utrzymanie w wyznaczonym gospodarstwie rolnym przeznaczono kwotę 10 tys. zł.

 

Zgodnie z ustawowymi wymogami prezydent Częstochowy przekazał projekt programu do zaopiniowania Powiatowemu Lekarzowi Weterynarii, a także organizacjom społecznym, których statutowym celem jest ochrona zwierząt i zarządcom lokalnych obwodów łowieckich. Program zaopiniowała także Częstochowska Rada Działalności Pożytku Publicznego.

Uchwała wejdzie w życie po dwóch tygodniach od ogłoszenia jej w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

Pusia

Przy tej okazji warto odwiedzać stronę www Schroniska dla Bezdomnych Zwierząt w Częstochowie – w zakładce ,,Adopcja” znajdują się zdjęcia i opisy zwierzaków marzących o swoim domu i kochającym człowieku. Warto też zaglądać na fanpejdż schroniska na FB.

red., mat. UM Częstochowy

redakcja
27.02.2024