Wybieram Częstochowę. Idzie nowe, zmienią miasto albo zmienią miasto

ML
21.02.2024
wybieram czestochowe

W ubiegłym tygodniu przed dziennikarzami lokalnych mediów oraz odbiorcami przekazu internetowego zaprezentował się nowy uczestnik zbliżających się wyborów do Rady Miasta. Wybieram Częstochowę, to komitet założony przez miejscowych społeczników, członków i wolontariusz organizacji pozarządowych. Przyszli kandydaci na radnych zaprezentowali się jako działający od dawna na rzecz swoich lokalnych społeczności, którzy umiejętności i zapał chcą oddać mieszkańcom całej Częstochowy.

Miejscem spotkania z dziennikarzami nie przypadkowo stała się kawiarnia Alternatywa 21 prowadzona przez Socjalną Spółdzielnię o tej nazwie, współorganizowanej przez Fundacją Oczami Brata. Założyciel i prezes Fundacji, Paweł Bilski jest wśród członków wspierających Komitetu Wybieram Częstochowę.

„Idzie nowe, Wybieram Częstochowę” brzmiało jedno z haseł trzymanych przez członków komitetu. Jak mówili organizatorzy, aktywistów jest więcej niż dziesięcioro obecnych; nie wszyscy mogli na ten czas uwolnić się od obowiązków zawodowych. Dziennikarze słyszeli też, że hasło jest samą prawdą – w Komitecie i wśród ubiegających się o mandaty nie ma nikogo, kto wcześniej byłby zaangażowany politycznie. Bardzo nieliczni zaliczyli członkostwo jakichś partii. Wszyscy debiutują w aktywności samorządowej na poziomie miejskim. Są oczywiście tacy, działający już w (apolitycznych) Radach Dzielnic, skupieni wyłącznie na potrzebach mieszkańców.

Każdy z członków i kandydatów ma doświadczenie w prowadzeniu fundacji lub stowarzyszeń lub przynajmniej wolontariacie w nich. Kandydaci na radnych, ale i wspomagający Wybieram Częstochowę, są entuzjastami rozwiązań, które proponowali w swoich organizacjach, a wieloletnie (czasem kilkunastoletnie) doświadczenia chcą wykorzystać dla dobra całej społeczności Miasta Częstochowy. Zarazem różniąc się między sobą światopoglądowo, potrafią współpracować z uśmiechem i ten klimat chcą przenieść na forum miejskie – bez dzielenia ludzi na prawicę i lewicę. We wszystkich wystąpieniach kandydatów pojawiał się jeden wątek – głosy wszystkich organizacji pozarządowych będą wreszcie słyszane.

wybieram czestochowe

Wybieram Częstochowę

O swojej wizji miasta mówili kandydujący do Rady Miasta:

  • Marta Różycka – prawniczka, specjalistka od pisania i rozliczani wniosków do programów europejskich, założycielka Klubu Mieszkańców na Błesznie, gdzie siedzibę znalazła tamtejsza Rada Dzielnicy;
  • Krzysztof Kasprzak – szef Wytwórni Filmowej Kas-Film, wiceprezes DKF Rumcajs, inicjator Częstochowskiego Festiwalu Filmowego im. Braci Krzemińskich i działacz licznych stowarzyszeń kulturalnych;
  • Beata Stasiak-Betlejewska – doktor inżynier, doskonale wykształcona pracownica naukowa Wydziału Zarządzania Politechniki Częstochowskiej; organizatorka Europejskich Dni Kariery i Tygodnia Aktywności Zawodowej, wolontariuszka Fundacji EuroHELP i Stow. Dwie Kreski;
  • Marcin Krakowian – przedsiębiorca, członek Rady Dzielnicy Północ, założyciel (2015) ma Faceebok’u największego funpage’u (11.000 użytkowników) „Częstochowa – Dzielnica Północ”. Współorganizator m.in. Biegu Niepodległości czy Biegu Pamięci Bitwy pod Mokrą;
  • Monika Soberka – pedagożka, wykładowczyni warsztatów „Szkoła dla Rodziców i Wychowawców, uczestniczka kursów Polskiego Stowarzyszenia Pedagogów i Animatorów KLANZA, wiceprezes Chrześcijańskiego Stowarzyszenia Dziennikarstwa Obywatelskiego;
  • Małgorzata Terrero-Rozmus – od 2019 roku kieruje w Częstochowie Fundacją Rething, która posadziła w mieście 280 drzew, utworzyła dwa (nagradzane) sklepy charytatywne Lepszy Klimat, współtworzy jadłodzielnie i prowadzi warsztaty edukacyjne.

Konferencję poprowadził Tadeusz Piersiak – wieloletni dziennikarz i redaktor periodyków społeczno-kulturalnych, działacz społecznej i instytucjonalnej kultury, inicjator bardzo wielu jej działań.

– Nawet obecni na tej sali koledzy dziennikarze znają mnie z niechęci do tej dużej polityki – mówił. – Kiedy jednak ci – przeważnie znacznie ode mnie młodsi częstochowianie – zaproponowali mi wspólne kandydowanie, po długim namyśle zgodziłem się. Ujął mnie ich entuzjazm, znane mi wieloletnie zaangażowanie w działania społeczne wielu z nich oraz jakże pozytywne efekty ich starań.

Może przede wszystkim zaś deklaracja apolityczności tworzonego komitetu, poparta tym, że jego członkowie różnią się nie tylko wiekiem, płcią, kręgiem zainteresowań, ale również wyborami światopoglądowymi. Oraz to, że żadna z tych różnic nie wpłynęła na klimat naszej – już wielomiesięcznej pracy – w dyskusjach prowadzonych z uśmiechem i podsumowywanych demokratycznie. Z tym ludźmi z ochotą Wybieram Częstochowę.

wybieram czestochowe

Wybieram Częstochowę

Najważniejsze dla członków Komitetu i dziennikarzy było niewątpliwie wystąpienie Małgorzaty Terrero-Rozmus, już oficjalnej kandydatki na stanowisko Prezydenta Miasta Częstochowy. Mówiła o tym, że świadomie i z rozmysłem wróciła do rodzinnej Częstochowy po studiach w Krakowie połączonych z pobytami w ramach programów partnerskich na uniwersytetach w Las Palmas i Cartagenie. Mówi w trzech językach, w tym po hiszpańsku, który stał się językiem domowych rozmów z mężem Dominikańczykiem.

Podczas podróży po Europie miała okazję przyglądać się sposobom sprawowania władzy municypalnej w wielu krajach. Dziś te doświadczenia chce wykorzystać w pracy dla Częstochowy. Bo choćby wnioski płynące z jej pracy społecznikowskiej mówią, że zarządzający miastem obrośli skorupą urzędniczej rutyny i zamknęli się ma głosy płynące ze strony mieszkańców miasta. Tych, którzy mają pomysły – warte choćby rozważenia – na to jak uczynić Częstochowę zieloną, czystą, zdrową, kulturalną i uśmiechniętą.

– Na studia poszła do Krakowa moja starsza siostra; już nie wróciła, bo uznała, że nie ma po co – mówiła Małgorzata Terrero-Rozmus. – Moja mama z braku perspektyw w rodzinnym mieście wyjechała do Londynu. Ja wróciłam do Częstochowy wierząc, że swoim zapałem, wiedzą, umiejętnościami mogę przysłużyć się tej społeczności. Wiem, że mogę zaczynać życie gdziekolwiek na świecie. Chcę tu być! Dziś myślę sobie: albo zmienię miasto, albo zmienię miasto!

Prezentacja Komitetu Wybieram Częstochowę trwała w obecności mediów ponad pół godziny. Kandydaci na radnych nie mieli możliwości szczegółowego przedstawienia swoich programowych priorytetów. Zapraszają więc zainteresowanych na swoje media: stronę wybieramczestochowe.pl oraz profil www.facebook.com/wybieramczestochowe

red.

Czytaj także: Polski Ład uderza w Polaków ale nie w posłów !!!

ML
21.02.2024